Fiber

Våra fibertjänster

 • Serviceavtal
 • Faktureringstjänst
 • Projektering och totalentreprenader för fibernät
 • Grävning på tomter och inom tätbebyggda områden
 • Nedläggning av fiberslang
 • Svetsning och kontaktering
 • Ledningsutsättning
 • Byggnation av fastighetsnät
 • Felsökning i fibernät
 • Inmätning GIS
 • Dokumentationstjänster
 • Drift- och underhållsavtal

Två nya serviceavtal för fiber

Vi gratulerar fibersidan till tecknandet av 2 nya serviceavtal. Det gäller Larv/Längjum fiber och Vänersnäs fiber. Dom gäller för 5 år.

För närvarande har vi serviceavtal med följande företag och fiberföreningar:

-Svenska stadsnät, i orterna Vedum, Tråvad, Kvänum, Vara och Jung.

-VaraNet

Fiberföreningar:
Varaslättens bredband
Kvänum Öttum fiber
Rydalink
Sydvästra Vara fiber
Vedum Östra fiber
Vedum Västra fiber
Luttra Fiber
Vänersnäs fiber
Vånga Edsvära fiber

Felanmälan

VaraNet
Felanmälan sker i första hand till Telia på telefon: 020-240 250.

Fiberföreningar
Vid avgrävning kontakta nätägaren
Vid fel på tv, internet kontakta din tjänsteleverantör

Anslutning

För anslutningsfrågor i Kvänum, Tråvad, Jung och Vara kontakta Telia Öppen fiber.

© 2021  Kvänum Energi. All rights reserved.

Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram