Ny satsning i linje med vårt hållbarhetsarbete där vi ständigt söker miljöförbättrande åtgärder!

Jämfört med att hyra in helikopter, vilket är det traditionella sättet att inspektera luftledningar, ska drönarinspektionerna bli billigare, effektivare, miljövänligare och säkrare för personalen.

Drönaren väntas förenkla arbetet med att inspektera isolatorer och transformatorer, och göra det lättare att exempelvis identifiera träd som är nära att falla på ledningen. Drönaren har också en IR-kamera som ser om några komponenter har avvikande temperatur till följd av överhettning, exempelvis.