Välkommen till Kvänum Energi!

Vi är ditt lokala energibolag när du önskar ett personligt bemötande utan krångligheter och någon som alltid ger dig konkurrenskraftiga priser och el från endast förnybara källor.

Kvänum Energi är egentligen två olika bolag; Kvänumbygdens Energi ekonomisk förening och Kvänum Energi AB.

Kvänumbygdens Energi ekonomisk förening är ett nätbolag som bildades 1968 med elkunder i området som ägare. Föreningen har till syfte att trygga elförsörjningen i Kvänumbygden så att alla kunder får säker elleverans. Kvänumbygdens Energi ek. för. äger och underhåller elnätet och är moderbolag till Kvänum Energi AB.

Vi verkar lokalt och bygger våra anläggningar helt i egen regi. Vi spelar därför en viktig roll för en levande landsbygd och den lokala tillväxten.

Kvänum Energi AB tillhandahåller energi i form av el och värme. Vi utför entreprenader inom energi och kommunikation. Vi levererar endast 100 % förnybar och fullt spårbar el. Vår värmeavdelning erbjuder olika lösningar inom bioenergi. Det kan t.ex. vara panncentraler för värme- och ångproduktion samt försäljning av bränslepellets. Inom fiberområdet erbjuder vi förutom fiberentreprenader även serviceavtal och installationsarbeten.

Genom dessa verksamhetsgrenar bidrar vi stolt till en levande landsbygd med hållbar utveckling.

Välkommen!

kvanum_energi_k-2-1

Hitta direkt

Våra affärsområden

Nyheter

Elens dag! 20 jan, 2020 - Har du tänkt på hur många gånger per dag du använder något som går på el? Elen gör att vi lever längre, har bättre hälsa och att vi får en massa tid över till annat som vi annars inte skulle ha hunnit med. Den har också gett oss alla en…
Nya priser för elnät from 2020-01-01 1 jan, 2020 - På grund av ökade regionnätskostnader förändrar vi våra elnätsavgifter. Priserna för nästa år är uppdaterade, du hittar de nya priserna här: https://kvanumenergi.se/elnat/natavgift/  Det blir en ökning av priserna med i genomsnitt 2,5 %
Om olyckan skulle vara framme! 1 jan, 2020 - Om man råkar fälla träd på elledning så hör omedelbart av er till oss. Är kontoret stängt så ringer ni på vår jourtelefon. Det är förenat med livsfara att försöka ta ner ett träd som man fällt fast på elledningen. Träd som ligger på elledningen ska betraktas som spänningsförande. Vi…

Är du?