Välkommen till Kvänum Energi!

Vi är ditt energibolag med personligt bemötande, konkurrenskraftiga priser och 100 % förnybar energi.

Genom våra olika verksamhetsgrenar bidrar vi stolt till en levande landsbygd med hållbar utveckling. Kvänum Energi är ett förhållandevis litet elbolag som väljer att ta sort ansvar för en hållbar framtid både lokalt och globalt!

Kvänum Energi är egentligen två olika bolag; Kvänumbygdens Energi ekonomisk förening och Kvänum Energi AB.

Kvänumbygdens Energi ekonomisk förening är ett nätbolag som bildades 1968, nu som då ägs föreningen av sina medlemmar, våra elnätskunder. I och med denna ägarform så återinvesteras alla vinster i företaget. Detta gör att vi har en väl fungerande verksamhet och att vi är rustade för framtida behov. Kvänumbygdens Energi ek. för. är moderbolag till Kvänum Energi AB.

Läs mer om oss här

Välkommen!

nkihemsidan

Hitta direkt

Våra affärsområden

Nyheter

Driftstörning i N Vånga 16 sep, 2020 - Vi har driftstörning i N Vånga, område runt kyrkan. Detta beror ett träd som blåst ner. Arbete pågår
Myndighetsavgifter 2 sep, 2020 - På kommande faktura finns den årliga myndighetsavgifterna fakturerad. Avgifterna är beslutade av regeringen och riksdagen och finansierar olika delar av statens verksamhet inom elområdet så som elsäkerhetsavgift, elberedskapsavgift och nätövervakningsavgift.  Ytterligare information finns att läsa på Elsäkerhetsverkets hemsida. 
Störning i nätet 27 aug, 2020 - Just nu har vi störningar i vårt elnät. Kvänum kyrkby - Oltorp - Fyrunga Kävnum kyrkby - Norra Vånga Felet är lokaliserat och beräknas vara åtgärdat inom kort.

Är du?