Välkommen till Kvänum Energi!

Vi är ditt energibolag med personligt bemötande, konkurrenskraftiga priser och 100 % förnybar energi.

Genom våra olika verksamhetsgrenar bidrar vi stolt till en levande landsbygd med hållbar utveckling. Kvänum Energi är ett förhållandevis litet elbolag som väljer att ta sort ansvar för en hållbar framtid både lokalt och globalt!

Kvänum Energi är egentligen två olika bolag; Kvänumbygdens Energi ekonomisk förening och Kvänum Energi AB.

Kvänumbygdens Energi ekonomisk förening är ett nätbolag som bildades 1968, nu som då ägs föreningen av sina medlemmar, våra elnätskunder. I och med denna ägarform så återinvesteras alla vinster i företaget. Detta gör att vi har en väl fungerande verksamhet och att vi är rustade för framtida behov. Kvänumbygdens Energi ek. för. är moderbolag till Kvänum Energi AB.

Läs mer om oss här

Välkommen!

Missa inte Jonas Nyhetsbrev! Läs mer här!

nkihemsidan

Hitta direkt

Våra affärsområden

Nyheter

Fel i Vinköl lagat 8 dec, 2020 - Nu är felet i Vinköl lagat och alla ska ha fått strömmen tillbaka  
Oseriös elhandlare i farten! 23 nov, 2020 - Just nu pågår oseriös telefonförsäljning i vårt område. Vi vill återigen påminna om att alltid be att få ett skriftligt avtal tillsänt dig per post INNAN du undertecknar något. Kom ihåg att du ALLTID, som privatperson, har 14 dagars ångerrätt om du skulle underteckna något du ångrar. Tveka inte att…
Så funkar elen! 20 nov, 2020 - Produkten el är en komplex apparat, vitt skild från många andra produkter du konsumerar i din vardag. I kommande nyhetsuppdateringar kommer vi att försöka bringa lite mer klarhet i hur allting hänger ihop och även förklara aktuella händelser som påverkar just ditt elpris. Vi hoppas att vi, genom att dela…

Är du?