Månadsarkiv januari 2020

Dörrförsäljning av el

Det har kommit till vår kännedom att elhandlare knackar dörr i vårt närområde och att försäljare har önskat att få komma in i bostaden för att kontrollera mätaren. Elhandlare har inget med elmätaren i din bostad att göra utan sköts helt av oss som ditt nätbolag. Är vi, som nätbolag, i behov av att komma åt din elmätare så sker det besöket under vår arbetstid, kl 7-16. Vi kommer även att avisera detta till dig. Har du tackat ja till ett elavtal med dessa personer ha du som konsument alltid rätt till 14 dagars ångerrätt. Detta regleras genom Distans- och
Läs mer...

Elens dag!

Har du tänkt på hur många gånger per dag du använder något som går på el? Elen gör att vi lever längre, har bättre hälsa och att vi får en massa tid över till annat som vi annars inte skulle ha hunnit med. Den har också gett oss alla en enklare, säkrare, ljusare och varmare tillvaro. Kort sagt är el en förutsättning för att vi ska kunna ha den livsstil och det samhälle som vi har idag. På torsdag den 23/1 firar vi elens dag!!
Läs mer...

Om olyckan skulle vara framme!

Om man råkar fälla träd på elledning så hör omedelbart av er till oss. Är kontoret stängt så ringer ni på vår jourtelefon. Det är förenat med livsfara att försöka ta ner ett träd som man fällt fast på elledningen. Träd som ligger på elledningen ska betraktas som spänningsförande. Vi hjälper till med att ta ner träd som står illa till vid en luftledning.
Läs mer...