Nattens störning runt Åsen

Det är ett fel på en högspänningskabel mellan Frälsegården och St Algutstorp

som är orsaken till störningar runt Åsen. Reparationsarbete är påbörjat och det beräknas ta 5-6 timmar.

Kundnöjdhetsundersökning 2023

Nu är intervjudelen av årets undersökning avklarad. Vi har fått ett mycket bra gensvar och deltagande från er kunder som gärna ställer upp på intervjuer.

Nu ska allt material vi fått in analyseras och resultatet kommer presenteras i en rapport i slutet av september. Vi på Kvänum Energi ser med spännning fram mot detta.

Utbildning fredag 10/12

På fredag den 10/2 är kontoret stängt mellan 08 00 till 13 00 på grund av utbildning.

Vi brådskande ärende eller felanmälan når du oss alltid på 0705-292850.

Uppdatering av strömavbrott Edsvära

Felet är lokaliserat och sektionering utförd. De kunder som nu är utan ström kommer vara så ett tag. Vi är på väg med grävmaskin och utrustning för att åtgärda felet. Område som berörs är Valeberg Ryd. FrånVattenfalls 130 kV-ledning och riktning mot Floby

Mer info om elprisstödet

Idag kom det mer information från regeringen om det planerade elprisstödet.

Det är försäkringskassan som kommer att sköta utbetalningen och det kommer att ske under februari månad om allt går enligt deras planering. Det är hushållen som kommer att få stödet utbetalt först.

För företag är det ännu inte bestämt någon tidpunkt för utbetalning.

Stödet betalas ut till kunder i elområde 3 och 4.

Mer information om detta finns på följande länk: https://www.svk.se/stod-till-elanvandandare/

Information om eventuell effektbrist i vinter

Vi får en del frågor om eventuell frånkoppling av elen i vinter på grund av effektbrist i samhället.

Svenska Kraftnät har sammanställt vad som gäller i länken nedanför. Här kan man bl a läsa om vem som bestämmer, hur man planerar bortkoppling och vilka samhällsfunktioner som prioriteras.

Tveka inte att höra av er till oss om ni har några frågor. Vi finns till för Er.

https://www.svk.se/om-kraftsystemet/om-systemansvaret/verktyg-for-systemdrift/styrel-och-forbrukningsfrankoppling/

Du kan lita på att vi hänger med i svängarna!

Nu är certifikatet säkrat. Vår Elhandlare Jonas Karlsson har genomgått fördjupad utbildning i Elmarknaden, där vi säkrat kunskap om allt från fysisk och finansiell elmarknad till lagar och regler. Certifikatet utfärdas av Nord Pool, NASDAQ Commodities och Energiföretagen Sverige.

Certifierad elhandlare

Kriminella personer utger sig ringa från Kvänum Energi

Det har kommit till vår kännedom att kriminella personer har kopierat vårt växelnummer 0512-79 70 70.

Detta kan man göra genom att använda en oseriös telefonoperatör som tillåter att man kan välja vilket uppringande nummer som skall synas hos kunden.

Våra IT-system har alltså INTE blivit kapade, utan det beror på oseriösa operatörer som dom kriminella använder.

Detta kallas för spoofing. Händelsen är polisanmäld.

Fastprisavtal

Nu erbjuder vi 1, 2 och 3-årsavtal igen.

Gå in på sidan "Aktuellt elpris" och se våra priser.

Elpriser - omvärld

Kära kunder! Även elmarknaden påverkas av kriget mot Ukraina. Under rådande omständigheter kan vi i nuläget inte erbjuda nya fastprisavtal för din el. Rörligt avtal erbjuds fortsättningsvis som vanligt. Vi kommer dagligen omvärdera detta beslut och hoppas att vi snart kan återkomma med erbjudande om fast pris.