Oplanerade avbrott den 23/3

Nu är strömmen tillbaka hos alla som varit strömlösa i vårt elnät idag. Vi tackar för er förståelse och ert tålamod. Trevlig helg!

Oplanerade avbrott i på flera ställen i vårt nätområde

På grund av den kraftiga vinden har vi avbrott på flera ställen i vårt nätområde, Vi arbetar på att strömmen ska vara åter snarast möjligt.

Fredagen den 23/2 är vår verksamhet stängd.

Vår vän och uppskattade medarbetare Thomas Kvist har hastigt lämnat oss. Fredagen den 23/2 kommer vi tillsammans att hedra minnet av Thomas vid hans begravning.

Thomas betyder väldigt mycket för oss och vår organisation. År 1981 började Thomas på det företag som då ansvarade för driften av det som idag är Kvänumbygdens Energi ek. för. Thomas har under sina många år som VD på företaget varit en aktiv ledare, väl insatt i vad som hänt i branschen, alltid med Kvänumbygdens bästa i fokus. Efter att Thomas gick i pension i början av år 2022 har han funnits kvar i vår verksamhet som konsult.

Med värme och tacksamhet minns vi Thomas omtanke, engagemang och vänskap. Saknaden är stor.

Vid akut ärende hänvisar vi till vårt journummer, 0705 – 292850, Grästorp energi hjälper oss tillfälligt med beredskap den 23/2.

Är du vår nya kollega?

Reparatör till värmeavdelningen på Kvänum Energi

Kvänum Energi är ett företag inom energibranschen. Vi är idag 20 anställda som arbetar med olika former av energi och entreprenader. Våra huvudsakliga verksamhetsområden är eldistribution, elförsäljning, värme/pellets samt fiber. Genom våra olika verksamhetsgrenar bidrar vi stolt till en levande landsbygd med hållbar utveckling. Vi söker nu en medarbetare till vår värmeavdelning.

Om tjänsten:

Lär mer här: Ledig tjänst - Kvänum Energi (kvanumenergi.se)

Varmt välkommen med din ansökan!

Oförändrade nätavgifter 2024!

Att i dessa tider få ett styrelsebeslut på bibehållna avgifter trots att vi får ökade kostnader för stam- och regionnät känns mycket bra! Tack vare att vi ser ett bra verksamhetsresultat framför oss har vi möjlighet att hålla nere våra avgifter.

Vi har inte högre priser än nödvändigt, hos oss, Kvänumbygdens energi ekonomisk förening försvinner inte pengarna som utdelning till ägare utan de täcker våra kostnader från överliggande elnät samt återinvesteras i elnätet för en trygg och stabil elförsörjning samt för att vi ska kunna möta framtidens krav på elnätet.

Vi vill underlätta för både våra privat- och företagskunder i vår bygd genom att ta ut så låga avgifter som möjligt.

Elnätsavgiften täcker våra kostnader för underhåll, drift och förnyelse av elnätet abonnemangsavgift till det nationella stam- och regionnätet.

Länk till nätavgifter: https://kvanumenergi.se/elnat/natavgift/

Elens dag 23/1

Elen gör vår vardag, bekväm, upplyst, säker, friskare, tryggare, roligare och mycket, mycket mer, den är fantastisk! Värd att fira!

Det elnät vi har idag med stor efterfrågan, mindre planerbar energi samt ökande del förnybar energi ställer nya krav på elsystemet. En del av lösningen idag och för framtiden är energilager och flexibilitetstjänster. När vi firar elens dag den 23/1-2024 visar vi batterier i olika storlekar och pratar energilagring och flexibilitet på energimarknaden. Varmt välkommen!

Med önskan om trevliga helger!

Julen handlar för många om traditioner! En av våra traditioner är att skänka pengar till välgörande ändamål i juletid. I år har vi valt att ge vår gåva till UNICEF.

Vi tackar alla kunder och leverantörer för ett fint 2023 och önskar en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Vi har stängt kontoret helgernas röda dagar. Vid brådskande ärende kontaktas vår beredskapsmontör på 0705-292850.

TACK FÖR ETT FANTASTISKT ÅR!

Oplanerat avbrott

Ett avbrott på överliggande nät gjorde att många av våra kunder blev strömlösa en stund under förmiddagen idag den 19/12. Felet uppstod inte i vårat nät utan i Vattenfalls ledning från Timmersdala.

Tack till alla som snabbt ringer in och rapporterar när ni blir strömlösa!

Idag var väldigt många kunder drabbade av avbrottet och vi hann inte riktigt med att svara alla första gången ni hörde av er, vi uppskattar er förståelse och ert tålamod! Vår ambition är att alltid vara lätta att nå utan väntetid men idag var samtalen väldigt många vilket innebar att alla samtal inte nådde fram direkt.

Stängt klockan 12-14 den 13/12

Vi har stängt vår växel och kontoret klockan 12-14 den 13/12. Välkommen innan eller efter!

Vid akuta problem når du alltid vår jourmontör när växeln är stängd: 0705292850

Med önskan om en fin Lucia!

Grattis till våra energikryssvinnare!

Tack till alla flitiga korsordslösare som löst vårt senaste ENERGIKRYSS!

Vi säger stort grattis till Maria från Hällum, Mona från Kvänum samt Berit och Bernt-Ove från Tråvad som vunnit en powerbank. Vinnarna är kontaktade.

Nästa LilaNytt kommer till våren, som vanligt fylld med information om vår verksamhet och ett nytt energikryss att lösa!