Vi arbetar just nu med att åtgärda en avgrävd fiberkabel. Avbrottet berör Kvänum och Tråvad. Arbetet beräknas ta några timmar, eventuella frågor hänvisas till Telia.