Bioenergi

Värmepellets – naturlig, förnybar bioenergi

Vi erbjuder allt från smidiga pelletsleveranser till villabrännare eller nyckelfärdiga pelletsvärmeanläggningar för uppvärmning av större anläggningar eller ånga i olika produktionsled, ”färdig värme” och serviceavtal. Vi optimerar och bygger varje värmeanläggning i ett flexibelt modulsystem efter varje kunds unika behov. Våra tekniker installerar på plats på bara en dag eller två. Du får allt klart att ta i drift direkt – allt som behövs ingår! Våra panncentraler kan du få med effekt mellan 100 och 1800 kW.

Värmepellets är en helt förnybar och energieffektiv energikälla som består av restprodukter från skogs- och sågverksindustrin, varje flisa från skogen tas till vara. Ingenting onaturligt tillsätts och våra leverantörer säkerställer skogens återväxt. Värmepellets är ett naturligt och miljövänligt val.

© 2024  Kvänum Energi. All rights reserved.

Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram