För industri och fastighet

Enklare än med en nyckelfärdig värmeanläggning från Kvänum Energi blir det inte! Vi optimerar och bygger varje värmeanläggning i ett flexibelt modulsystem efter varje kunds unika behov. Våra tekniker installerar värmeanläggningen på plats på bara en dag eller två. Du får allt klart att ta i drift direkt – allt som behövs ingår! Med våra nyckelfärdiga, biobränslebaserad pelletsanläggning får pålitlig miljövänlig värme med energi från förnybar källa. Att elda med pellets är koldioxidneutralt, billigt och smidigt. Värmepellets är en helt förnybar och energieffektiv energikälla som består av restprodukter från skogs- och sågverksindustrin, varje flisa från skogen tas till vara. Ingenting onaturligt tillsätts och våra leverantörer säkerställer skogens återväxt. Värmepellets är ett naturligt och miljövänligt val.

 

Kontakta Bengt O Nilsson för offert!

 

Produktblad panncentraler

Produktblad silo 23-90 kubik

© 2021  Kvänum Energi. All rights reserved.

Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram