Brist på bränslepellets

Publicerat den
5 mars, 2018

För närvarande är brist på pellets över i princip hela Europa.

Dels har vi haft flera varma år med lite låg pelletsefterfrågan. Många större användare har därför minskat på sina lager och det har även pelletsproducenterna tvingats göra. Nu har det byggts lite fler anläggningar som förbrukar pellets och samtidigt fick vi en mycket regnig höst i både Baltikum och Södra Sverige. Den regniga hösten har framförallt påverkat skogsaktörer i Baltikum som inte klarat att ta ut någon skogsråvara förrän det blev kallt en bit in i januari. Då hade redan flera sågverk stått still i flera veckor. Men även i Södra Sverige har man haft svårigheter att få ut virke till sågverk med konsekvensen att man producerat något mindre pellets. Samtidigt har vi sedan några veckor tillbaka en kallare vinter än vi haft på flera år och med konsekvensen att det behövs mer pellets än vanligt.

Som läget är nu i år klarar de flesta leverantörer sina leveranser, men de har svårigheter att ta på sig nya kunder under säsongen. Vår bedömning är att årets situation ändå är tillfällig och att det kommer att höra till undantagen att vi hamnar i den här typen av svårigheter framöver. Pelletsproduktionen i världen ökar år för år och är idag omkring 30 miljoner ton, en dubblering på de sista 5-7 åren.

Så låt oss alltså hoppas att antalet isdagar blir lagom många.

Nyhetsarkiv

© 2024  Kvänum Energi. All rights reserved.

Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram