Driftstörning i området runt Skogsbo

För mer information om driftstörningen se vår karta

Driftstörning i området runt Åsen

För mer information om driftstörningen se vår karta

Störning i vindkraften i Jung

Ett problem har uppstått i en av stationerna som tillhör Vattenfall vilket påverkar vindkraftverken i området kring Jung. Vattenfall har montörer på plats som arbetar på att lösa problemet.

Planerat avbrott Gammletorp-Tjuttorp

Mellan kl. 09.00-12.00 idag.

Under avbrottet kommer vi att driftsätta en ny transformator.

Oplanerat strömavbrott Länjgum 21 februari

STRÖMAVBROTT!

Området kring Längjum har drabbats av ett oplanerat strömavbrott måndagen 21 februari. Felsökning pågår och vi arbetar för fullt med att få igång strömmen igen.

Vi ber om överseende med det obehag ni åsamkas i samband med avbrottet. Vid frågor är ni hjärtligt välkomna att kontakta kundtjänst på tel. 0512-79 70 70.
Tack!

Tänk på!
Ledningen skall även under avbrottstiden betraktas som spänningsförande.

Strömmen tillbaka i Vedum-Larv

Felet är åtgärdat

Strömavbrott Vedum/Larv

Felsökning pågår

Avbrott runt Tråvad

Det har fällts på ett träd på en av våra luftledningar, därav strömavbrott.

Felavhjälpning påbörjad

Störningar i elleveransen runt Längjum

Vi har störningar i Längjum med omnejd. Felsökning pågår.

Det kan komma att bli korta från och tillslag pga av felsökning.

Strömavbrott i Larv ut mot Edsvära

Området kring Lav ut mot Edsvära har drabbats av ett oplanerat strömavbrott. Felsökning pågår och vi arbetar för fullt med att få igång strömmen igen.

Vi ber om överseende med det obehag ni åsamkas i samband med avbrottet.
Tack!