El - en färskvara

Eftersom el måste produceras i samma ögonblick den konsumeras finns det olika typer av kraftverk.

Baskraften kommer från t ex vattenkraftverk, som kan leverera i princip lika mycket el över hela året. Kraftverk som lätt kan ställa om sin produktion levererar s k reglerkraft – det klarar t ex vattenkraftverken. Slutligen har vi reservkraft, från anläggningar som kan sättas in vid extrema toppar eller vid störningar i bas- eller reglerkraftsproduktionen. Tillsammans ger de olika kraftslagen precis rätt mängder el under alla dygnets timmar, året runt. Det är Svenska Kraftnät som ansvarar för att det hela tiden är balans mellan efterfrågan och produktion av el.

Kraftkällor som vindkraftverk och solkraftverk levererar bara el när naturens förutsättningar är de rätta, men fungerar ändå i samverkan med t ex vattenkraften, som enkelt kan anpassa sin effekt.

© 2024  Kvänum Energi. All rights reserved.

Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram