Elens ursprung och miljömärkning

Tillsammans med våra kunder tar vi ansvar för framtiden, genom att, utöver vår lokalproducerade förnybara energi endast leverera EPD®märkt el producerad av svensk vattenkraft.

Elens ursprung

Att använda och distribuera förnybar energi från vind, vatten och sol lokalproducerad i vår bygd är en självklarhet för oss. Den lokalproducerade elen täcker dock inte våra kunders behov. Vi gör därför ett aktivt miljömedvetet val genom att välja miljödeklarerad, EPD-märkt el från svensk vattenkraft. När vi köper EPD-märkt el får vi information om resursförbrukning, utsläpp, avfall, återvinning och markanvändning för varje kilowattimme som produceras. En möjlighet att jämföra elens egenskaper ur ett livscykelperspektiv. – ”från vaggan till graven.” EPD står för: Environmental Product Declaration.

Med EPD-el får vi tydlig, kvalitetssäkrad och jämförbar information om den miljöpåverkan elproduktionen medför. Vi väljer dessutom själva vilken kraftkälla som producerat elen vi köper. Ett val vi gör för att minska miljöpåverkan och öka efterfrågan på förnybara energislag.

EPD®-el (Environmental Product Declaration) är miljövarudeklarerad el innebär:

  • Kvalitetssäkrade siffror för utsläpp, resursförbrukning, avfall, återvinning, påverkan på biologisk mångfald med mera.
  • Objektivitet, grundat på ISO 14025.
  • Jämförbarhet, det vill säga, ett krav på branschgemensamma regler.
  • Kvalitetssäkring med krav på kontroll av en oberoende tredje part.

Kvänum Energi arbetar för att vår region ska vara attraktiv att både bo och verka i. Genom att, utöver lokalproducerad vatten, vind och solel, endast erbjuda

EPD-märkt el från vattenkraft bidrar vi tillsammans med våra kunder till mindre miljöpåverkan än landets genomsnittsenergimix. Vi levererar 100 % förnybar el.

CO2 utsläpp från EPD®-Vatten: 0,0003 g. CO2/kWh kan exempelvis jämföras med:

CO2 utsläpp från nationell elmix: 0,0542 g. CO2/kWh

Vill du veta mer eller kanske redan är kund och vill ha ett intyg som visar vilken källa din energi kommer från? - Hör av dig!

 

 

Kvänum Energi levererar endast förnybar el

Vår elförsäljning år 2019 bestod av:
- Förnyelsebart 100 %
- Kärnkraft 0 %
- Fossilt 0 %

100 % av volymen täcks av ursprungsgarantier.
CO2, direkta utsläpp g/kWh 0 %
Kärnbränsleavfall g/kWh 0 %

© 2024  Kvänum Energi. All rights reserved.

Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram