Elens ursprung och miljömärkning

Elens ursprung

Vi gör ett aktivt miljömedvetet val genom att köpa miljödeklarerad, EPD-märkt el från Vattenfall AB. När vi köper EPD-märkt el får vi information om resursförbrukning, utsläpp, avfall, återvinning och markanvändning för varje kilowattimme som produceras. En möjlighet att jämföra elens egenskaper ur ett livscykelperspektiv. – ”från vaggan till graven.” EPD står för: Environmental Product Declaration.

Med EPD-el får vi tydlig, kvalitetssäkrad och jämförbar information om den miljöpåverkan elproduktionen medför. Vi väljer dessutom själva vilken kraftkälla som producerat elen vi köper. Ett val vi gör för att minska miljöpåverkan och öka efterfrågan på förnybara energislag. Hos oss kostar miljövänlig el inget extra, det får alla kunder till schyssta priser.

 

Förnybar el

Kvänum Energi levererar endast förnybar el.

Vår elförsäljning år 2019 bestod av:
– Förnyelsebart 100 %
– Kärnkraft 0 %
– Fossilt 0 %

100 % av volymen täcks av ursprungsgarantier.
CO2, direkta utsläpp g/kWh 0 %
Kärnbränsleavfall g/kWh 0 %

I möjligaste mån köper vi lokalproducerad energi från vind, vatten och sol.