Ladda elbil

Vi har satt upp laddstolpar för elbilar i Jung, Tråvad och Kvänum!

Det rullar tiotusentals elfordon på de svenska vägarna och antalet ökar stadigt och snabbt. En väl fungerande laddinfrastruktur ökar möjligheterna att använda de laddbara fordonen och är en förutsättning för att öka antalet elfordon på de svenska vägarna.

En viktig faktor för att minska trafikens koldioxidutsläpp är en övergång till eldrift, och frågan om laddning blir då extra viktig. I Sverige finns i dag över 2000 laddpunkter fördelat på över 600 laddstationer med olika typer av kontakter och effekt vi är med och bygger ut detta viktiga nät för framtiden.

Allt fler kunder har elbilar och för att öka tillgängligheten och göra det ännu enklare för dig att ladda din elbil i vår region, bygger Kvänum Energi nu fler laddstolpar för elbilar. En satsning för att bidra till Sveriges laddbilsinfrastruktur och det långsiktiga målet med en fossilfri bilflotta.

Välkommen att ladda din bil här:

Kvänum, vid vårt kontor på Skaragatan 23 har vi en destinationsladdare, 22kW och 2 st 2,3 kW laddplatser med 220 V uttag.  Vid hotell Lumber & Karle finns en destinationsladdare, 22kW samt en Teslaladdare.

Tråvad, vid 47an, Ågatan 2, finns en snabbladdare 50kW.

Jung,  vid Jungatorp finns en 50kW snabbladdare i drift sedan tidigare. Här finns även laddstationer för Tesla.

Det finns planer på att sätta upp fler laddstolpar inom vårt nätområde i framtiden och nu har vi även paketlösningar för både privatpersoner och företagskunder som vill installera laddboxar för hemmabruk.

Har du några frågor? Hör av dig!

© 2021  Kvänum Energi. All rights reserved.

Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram