Elnät

Kvänumbygdens Energi ekonomisk förening äger och underhåller elnätet inom vårt koncessionsområde (se karta). Inom området finns 477 nätstationer och 122 mil hög- och lågspänningsledning.

Vi verkar lokalt och bygger våra anläggningar i egen regi. På så sätt får vi den kunskap och lokalkännedom som behövs för att snabb och god service. Du når oss på telefon dygnet runt, året runt. Vår uppgift är att ge dig säker elförsörjning.

© 2023  Kvänum Energi. All rights reserved.

Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram