Energiskatt

Alla slutanvändare av el har skyldighet att betala energiskatt. Energiskattens storlek är olika beroende var i landet elen används eller av vem.

Basenergiskatten är fr.o.m. 1 januari 2021 44,50öre/kWh inklusive moms.

Endast en skattesats

Energiskatt på el tas ut med bara en skattesats från och med den 1 januari 2017. Lägre skatt får du genom avdrag eller återbetalning.

Företag och privatpersoner som har överenskommelse med Skatteverket om egen energiskattedeklarering måste lämna in en ny försäkran om detta till sitt elnätsföretag. I annat fall kommer full energiskatt att debiteras!

För ytterligare information: Skatteverket.se

© 2021  Kvänum Energi. All rights reserved.

Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram