Företagstjänster

Vi kan erbjuda en rad tjänster som hjälper dig att hålla nere kostnaderna och undvika driftstopp. Vi kan även bistå med energirådgivning och utbildningar för din personal. Är du intresserad av nedanstående tjänster, kontakta:

Ansvarig elnät: patrik@kvanumenergi.se

Termofotografering

Termofotografering är ett effektivt sätt att kontrollera varmgång i en elanläggning fungerar som den ska, för att undvika obehagliga överraskningar.

Mantelprovning

Vi kan utföra mantelkontroll på såväl hög- som lågspänningskablar för att kontrollera status efter förläggning – den vanligaste orsaken till kabelfel.

Jordtagsmätning

Jordtagsmätningar utföres med olika tekniker, beroende på anläggningens förutsättningar.

Nätanalys

Vi utför även avancerade nätanalyser, som t ex kontroll av övertoner, laster, fasvinklar o s v.

© 2021  Kvänum Energi. All rights reserved.

Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram