Nätavgift

Normaltariff from 2020-01-01 tom 2021-12-31

Fast avgiftKr / år, exkl momsInkl moms
Enfas1380:-1725:-
Lägenhet1020:-1275:-
16 Amp2172:-2715:-
20 Amp2760:-3450:-
25 Amp3480:-4350:-
35 Amp4848:-6060:-
50 Amp7044:-8805:-
63 Amp8832:-11040:-
80 Amp11184:-13980:-
100 Amp14040:-17550:-
125 Amp17556:-21945:-
160 Amp22536:-28170:-
200 Amp28440:-35550:-

Elsäkerhets-, nätövervaknings- och elberedskapsavgifter a´ totalt 53,75 kr exkl. moms/abonnemang debiteras en gång per år.

För högspänningsabonnemang gäller andra avgifter än vad som är angivet ovan.

Rörlig avgiftExkl momsInkl moms
Öre / kWh15,519,4

Meddela flyttning så tidigt som möjligt, dock senast samma dag som flytten äger rum.

EngångsavgifterExkl momsInkl moms
Nyanslutningsavgift av mätpunkt för max 25 Amp. huvudsäkring inom planlagt område21500:-26875:-
Övergång från 1-fas till 3-fas vid äldre abonnemang3000:-3750:-
Vid utökning av abonnemang från 25A till 35A eller annat högre Amp. tal utgår en avgift med:400:- / Amp500:- / Amp
Vid anslutning till korttids- och tillfälliga abonnemang (max 1 år) inom planlagt område utgår för max 25 Amp. in- och urkopplingsavgift, med:1200:-1500:-

Vid större lågspänningsleveranser eller då anslutningskostnaderna väsentligt överstiger fastställda engångsavgifter äger föreningen rätt att ta ut 3/4 av sin självkostnad.

Kund som önskar utöka sitt abonnemang eller övergå till annan tariff ska kontakta föreningens driftledarkontor för eventuellt förändrade villkor. Detta gäller även vid installation av elvärme, värmepump eller annan ökat effektuttag.

Anmärkningar

Abonnemangsavgift erlägges för varje mätpunkt. Abonnemangsklassen bestäms av storleken på den passdel som begränsar mätarsäkringens storlek, eller i de fall ingen passdel finns, av mätarsäkringens storlek.
I fastighet, där fler än 2 abonnemang finns per servisledning, utgår avgift för lägenhetsabonnemang vid max 16 Amp huvudsäkring.

Avläsning av mätaren sker vid tidpunkt som bestäms av nätägaren. Mätaren skall därför hållas tillgänglig året om.

Debitering sker varannan månad efter mätaravläsning. Anläggning med årsförbrukning över 10 000 kWh debiteras varje månad.

Ränta debiteras med referensränta +8% från förfallodagen tills betalning kommit oss tillhanda. Räntan debiteras på nästkommande
räkning.

Stor förändring av din energiförbrukning? Meddela oss vid större förändringar!

AvgifterInkl moms
Påminnelseavgift:60:-
Avstängningskostnad:1200:-
© 2021  Kvänum Energi. All rights reserved.

Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram