Nätavgift

OFÖRÄNDRADE NÄTAVGIFTER 2024!

Att i dessa tider få ett styrelsebeslut på bibehållna avgifter trots att vi får ökade kostnader för stam- och regionnät känns mycket bra! Tack vare att vi ser ett bra verksamhetsresultat framför oss har vi möjlighet att hålla nere våra avgifter.

Vi har inte högre priser än nödvändigt, hos oss, Kvänumbygdens energi ekonomisk förening försvinner inte pengarna som utdelning till ägare utan de täcker våra kostnader från överliggande elnät samt återinvesteras i elnätet för en trygg och stabil elförsörjning samt för att vi ska kunna möta framtidens krav på elnätet.

Vi vill underlätta för både våra privat- och företagskunder i vår bygd genom att ta ut så låga avgifter som möjligt.

Elnätsavgiften täcker våra kostnader för underhåll, drift och förnyelse av elnätet abonnemangsavgift till det nationella stam- och regionnätet.

Elnätstariff 2024

Fast avgiftKr / år , exkl momsInkl moms
Enfas1908:-2385:-
Lägenhet1416:-1770:-
16 Amp3000:-3750:-
20 Amp3792:-4740:-
25 Amp4800:-6000:-
35 Amp6672:-8340:-
50 Amp9696:-12120:-
63 Amp12144:-15180:-
80 Amp15384:-19230:-
100 Amp19308:-24135:-
125 Amp24144:-30180:-
160 Amp30492:-38115:-
200 Amp39780:-49725:-
Rörlig avgiftExkl momsInkl moms
Öre / kWh17,321,6

Elsäkerhets-, nätövervaknings- och elberedskapsavgifter a´ totalt 54,65 kr exkl. moms/abonnemang debiteras en gång per år.

För högspänningsabonnemang gäller andra avgifter än vad som är angivet ovan.

Meddela flyttning så tidigt som möjligt, dock senast samma dag som flytten äger rum.

EngångsavgifterExkl momsInkl moms
Nyanslutningsavgift av mätpunkt för max 25 Amp. huvudsäkring inom
planlagt område
24000:-30000:-
Vid utökning av abonnemang från 25A till 35A eller annat högre Amp. tal
utgår en avgift med:
400:- / Amp500:- / Amp
Vid anslutning till korttids- och tillfälliga abonnemang (max 1 år) inom
planlagt område utgår för max 25 Amp. in- och urkopplingsavgift, med:
1200:-1500:-

Kund som önskar utöka sitt abonnemang eller övergå till annan tariff ska kontakta föreningens driftledarkontor för eventuellt förändrade villkor. Detta gäller även vid installation av elvärme, värmepump eller annan ökat effektuttag.

Övrig information

Abonnemangsavgift erlägges för varje mätpunkt.

Avläsning av mätaren sker vid tidpunkt som bestäms av nätägaren. Mätaren skall därför hållas tillgänglig året om.

Energiskatten, en svensk punktskatt, indexhöjs från årsskiftet, efter beslut av regeringen. Den betalas via elnätsfakturan, men går oavkortat vidare till Skatteverket. Totalt utgör energiskatt och moms närmare hälften av elkostnaderna för många hushåll.

Elnätsbolagens avgifter kontrolleras av myndigheten Energimarknadsinspektionen.

Stor förändring av din energiförbrukning? Meddela oss vid större förändringar!

AvgifterInkl moms
Påminnelseavgift60:-
Avstängningskostnad1200:-

Ränta debiteras med referensränta +8% från förfallodagen tills betalning kommit oss tillhanda. Räntan debiteras på nästkommande räkning.

© 2024  Kvänum Energi. All rights reserved.

Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram