Elnätsavgift 2023

Publicerat den
2 januari, 2023

På grund av att region- och stamnät har höjt sina avgifter tvingas vi höja våra nätavgifter, vår styrelse har beslutat en höjning på 25 % även om våra kostnader från regionnät ökat med 32 %

Vi höjer inte avgifterna mer än nödvändigt. Hos Kvänumbygdens energi ekonomisk förening försvinner inte pengarna som utdelning till ägare utan de täcker våra kostnader till överliggande elnät samt återinvesteras i elnätet för en trygg och stabil elförsörjning samt för att vi ska kunna möta framtidens krav på elnätet.

Vi vill underlätta för både våra privat- och företagskunder i vår bygd genom att ta ut minsta möjliga avgift.

Nyhetsarkiv

© 2024  Kvänum Energi. All rights reserved.

Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram