Elområde - vad är det?

Publicerat den
1 november, 2021

Sverige är sedan 2011 uppdelad i fyra olika el områden - SE1 Luleå, SE2 Sundsvall, SE3 Stockholm och SE4 Malmö.

Flest elanvändare finns det i södra Sverige medan norra Sverige har störst elproduktion. Därför behövs stora mängder el transporteras från norra Sverige till södra Sverige. Transporten sker genom elledningar, så kallat stamnät, men det saknas tillräckligt med kapacitet i stamnätet för att tillgodose den mängden el som behöver transporteras.
Svenska Kraftnät genomförde därför denna uppdelning för att kunna harmonisera elmarknaden genom att tydligt kunna se vart i Sverige det finns behov att öka elproduktionen för att kunna minska transporten av el i långa sträckor.
Gränserna har dragits där stamnätet har så kallade flaskhalsar, där kapaciteten att transportera el är för liten.

Elpriserna sätts utifrån den nordiska elbörsen Nord Pool och anpassas till respektive elområde med den elproduktion kontra förbrukning som finns där.
Elpriserna kan därför vara olika mellan de olika elområden. Generellt kan man alltså säga att elen i södra Sverige är dyrare än för de i norra Sverige, då det inte finns tillräckligt med elproduktion för att tillgodose efterfrågan i södra Sverige.

De elområden med hög el produktion exporterar el till Finland, södra Norge och för tillfället Tyskland, för att hjälpa till att tillgodose de ländernas behov av el. Sverige importerar även el för att kunna tillgodose förfrågan i de elområden som har låg el produktion.

Sverige exporterar alltså el från norra Sverige och importerar till södra Sverige.

Låter det konstigt? Vi förstår!

Att Sverige exporterar och importerar el beror främst på de flaskhalsar i kapaciteten för transport av el som finns i vårt stamnät samt att el är en färskvara som måste förbrukas omgående. Lösningarna är att bygga ut stamnätet samt utveckla lovande sätt att lagra el, ett arbete som ständigt pågår.
På det stora hela exporterar Sverige dock mer el till andra länder än vad vi importerar. 

"stora skillnaderna i elpris"

I veckan har vi kunnat läsa att Svenska handelskammaren uppmanar regeringen att lösa de "stora skillnaderna i elpris", deras förslag är att upplösa indelningen av Sveriges elprisområden. Svenska Kraftnät som ansvarar för Sveriges elprisområden ser fler problem med detta förslag. De stora förändringarna och snabba utveckling som ser på elmarknaden nu gör det dock lämpligt för Svenska Kraftnät tillsammans med övriga systemansvariga i Europa att se över de nuvarande elområden.

Men den tidsplan som finns för detta kommer ett förslag om att antigen behålla eller förändra de nuvarande elprisområdena att lämnas av Svenska Kraftnät under 2023.

Vill du veta mer om vad som påverkar elpriset?

Läs vår artikel "Vad påverkar mitt elpris just nu?"

Nyhetsarkiv

© 2024  Kvänum Energi. All rights reserved.

Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram