Elpriserna idag - väderberoende och oförutsägbara.

Publicerat den
12 oktober, 2023

Det är mycket som inverkar på elpriset. Nederbörd som står i relation till nivåerna i vattenmagasinen, vind och temperatur är faktorer som påverkar utbud och efterfrågan, men också prisändringar på naturgas och tillgängligheten på kärnkraften.

Höga temperaturer, blåst och välfyllda vattenmagasin bidrog till att september månad blev den billigaste sedan hösten 2020. Vi hade minuspriser även under dagtid och sammanlagt var det minuspriser 46 timmar, vilket är ovanligt. Det har bidragit till att det rörliga elpriset som baseras på ett månadsmedel blev rekordlågt för september. Medelspotpriset på elbörsen, Nord Pool, i elområde 3 (Södra Mellansverige) blev 24,32 öre/kWh för september, att jämföras med ifjol då priset var nära tio gånger så högt, 228,63 öre/kWh.   

Även om elmarknaden känns ostadigare idag än tidigare så innebär det också nya möjligheter. Fokus framåt blir att försöka bemästra de nya förutsättningarna.

Nyhetsarkiv

© 2024  Kvänum Energi. All rights reserved.

Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram