Elpriskompensationen - senaste nytt

Publicerat den
3 mars, 2022

Riksdagen antog den 24/2 den tredje extra ändringsbudget som regeringen lämnade den 3e februari. Denna innehåller de medel till kompensation till elkunder som regeringen tidigare presenterat. Kompensationen skall förmedlas av elkundernas elnätsföretag.

Regeringen väntas inom kort besluta om en förordning som reglerar utbetalningen av stödet. Elpriskompensationen kommer att handläggas av myndigheten Kammarkollegiet. Kammarkollegiet kommer att betala ut kompensationen till elnätsföretagen, som i sin tur förmedlar den vidare till hushållen. Detta utan att kunderna själva behöver göra någon särskild ansökan. 

Kammarkollegiet arbetar med att sätta upp en administration för att kunna betala ut kompensation till företagen. Denna beräknas vara på plats under mars månad. Myndigheten beslutar sedan om medel till elnätsföretagen baserat på deras urval av berättigade kunder och underlag avseende vilka ersättningsnivåer som är aktuella. När företagen fått beslut om medel från myndigheten kan de överföra medel till sina kunder.  

När i tid, du som kund erhåller kompensation beror delvis på handläggningstiden hos myndigheten. Vi på Kvänum Energi har som många andra elnätsföretag en ambition att påbörja handläggningen av kompensationen snarast möjligt. Vi återkommer med mer information när vi vet mer om elpriskompensationen.

Nyhetsarkiv

© 2024  Kvänum Energi. All rights reserved.

Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram