Energikalender dag 10

Publicerat den
10 januari, 2018

Mellan 1900 och 1950 anlades ett stort antal vattenkraftverk i landet. Vattenkraften har dock utnyttjats länge, redan under medeltiden började kvarnar att byggas för att utnyttja vattnets kraft. I större åar och floder anlades stora vattenkvarnar där kraften användes för malning eller sågning. Den första vattendrivna elgeneratorn kom till Sverige redan år 1882. Efter det gick utvecklingen fort. Tack vare vattenkraften var Sverige det första landet i världen som fick eldrivna tåg.
Ångmaskinens intåg under andra hälften av 1800-talet innebär ett stort framsteg då det blir möjligt att placera kraftkällan där den behövs. Inrättningar som nyttjade vind- eller vattenkraft lokaliseras vid kraftkällan.

61E34441-A080-4F72-B27F-FFD40D03C2A8

Nyhetsarkiv

© 2024  Kvänum Energi. All rights reserved.

Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram