Energilager i Jung - allt går enligt plan!

Publicerat den
1 september, 2023

Arbetet med grunden för installation av vårt energilager fortlöper, plattan är gjuten och vi håller på att gräva för 10kV högspänningsmatningen från nätstationen i Jung, allt går enligt plan.

Parallellt med arbetet inför installation av vårt batteri arbetar vi med batteriinstallation för två av våra kunder som kommer att installera sina batterilager ungefär samtidigt som vi. Det tycker vi är riktigt kul!

Vad är nyttan med energilager?

Du märker ingen skillnad om du till exempel startar dagen med hjälp av lagrad energi från ett batteri i stället för med el direkt från elnätet. Kaffet kommer inte smaka annorlunda och kvaliteten på morgonradions sändning påverkas inte av vad energin kommer ifrån. Däremot kan användande av lagrad energi göra stor skillnad för elsystemet. Ett batterilager är en effektiv lösning och möjliggörare som stödjer och stärker kraftnätet. Att lagra energi när elbehovet är som minst och nyttja den när behovet är stort är ett effektivt tillvägagångsätt för att minska risken för effektbrist och vara med och skapa balans i elsystemet som helhet. Möjligheterna och fördelarna är många, framöver går vi in lite mer på till exempel:

  • Stödtjänster
  • Lastförskjutning
  • Flexibilitetstjänster
  • Kapa effekttoppar
  • Sänkta kostnader och ökade intäkter
  • Möjliggöra lokala etableringar
  • Hur aktörer som inte är verksamma inom energibranschen kan spela en viktig roll i framtidens elnät

Är du nyfiken eller intresserad av energilagring? -Kontakta oss!

Nyhetsarkiv

© 2024  Kvänum Energi. All rights reserved.

Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram