Energilager

I en satsning för att möjliggöra mer flexibilitet på elmarknaden investerar Kvänum Energi i ett batterilager.

Vi är och har alltid varit innovativa, i framkant med att testa ny teknik. I takt med att energimarknaden digitaliseras, decentraliseras och elektrifieras kommer Kvänum Energi att komplettera elnätet med ett batterilager för att utveckla flexibilitetstjänster, möjliggöra lokala etableringar och erbjuda stödtjänster till energisystemet.

– Vi vill vara ett föredöme inom den fossilfria omställningen och inspirera andra att göra liknande satsningar. Det är också ett sätt att stärka effektbalans och nätstabiliteten i stort och göra energisystemet mer hållbartRegionen växer med nya företag och bostäder och då måste vi vara aktiva och säkra energitillgången. Ett batterilager är en effektiv lösning och möjliggörare som stödjer och stärker kraftnätet. Elnätet står inför enorma utmaningar i takt med att samhället elektrifieras och ställer om till klimatsmart och förnybar energi. Med denna investering är vi med och skapar balans i systemet, skapar samhällsnytta och utvecklar en modern energiinfrastruktur säger Johan Lindqvist, VD på Kvänum Energi.

Fakta:

Batterilagret är ett steg för att utveckla nya hållbara och flexibla tjänster. Det planeras vara inkopplat vid årsskiftet 2023/2024 och är på 2MW/2MWh, placering blir vid Jungatorp.

För mer information:

Johan Lindqvist, VD Kvänum Energi

0512-79 07 17, johan.lindqvist@kvanumenergi.se

Patrik Jansson, Ansvarig Energilager Kvänum Energi

0704-933839, patrik.jansson@kvanumenergi.se

© 2024  Kvänum Energi. All rights reserved.

Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram