Energitjänster

Elnätet kräver flexibilitet

Det elnät vi har idag med stor efterfrågan, mindre planerbar energi samt ökande del förnybar energi ställer nya krav på elsystemet. En del av lösningen idag och för framtiden är energilager och flexibilitetstjänster.

I en tid när vår energiförsörjning står inför en omvälvande omvandling finns en viktig möjlighet för aktörer som inte traditionellt är involverade inom energibranschen att bli en del av lösningen, och dra nytta av teknologin och dess utveckling. Batterilager har stor potential att vara med och förändra. De innebär en möjlighet för både privatpersoner och företag att spela en central roll i framtidens elnät.

Flexibilitet och bidrag till nätstabilitet: Framtidens elnät kräver ökad flexibilitet för att hantera variationer i energiproduktion och efterfrågan. Batterilager kan agera som "reservkraft" och snabbt hjälpa till att stabilisera elnätet. Genom att delta i nätstabilitetsåtgärder kan aktörer utanför energibranschen spela en direkt roll i att säkerställa en pålitlig och hållbar energiförsörjning för samhället som helhet. Den aktör som är med och erbjuder sina stödtjänster får dessutom ersättning för att de tillgängliggör reservkraft, ersättning som i dagsläget gör att investeringen på kort tid går med vinst.

Möjligheterna är många! Vi hjälper er gärna med hela processen.

Hör av er till oss för mer information: 0512-797070 eller kundtjanst@kvanumenergi.se

Läs mer om:

Energilager

Mer info om energilager för privatpersoner eller företag

© 2024  Kvänum Energi. All rights reserved.

Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram