Energitjänster för företag

Det elnät vi har idag med stor efterfrågan, mindre planerbar energi samt ökande del förnybar energi ställer nya krav på elsystemet. En del av lösningen idag och för framtiden är energilager och flexibilitetstjänster.

Batterilager

I en tid när energiomställningen är i full gång, har batterilager en central roll att spela. Aktörer som inte nödvändigtvis är verksamma inom energibranschen kan dra nytta av denna teknologi för att säkerställa kontinuitet i sin verksamhet, minska sina energikostnader och inte minst bidra till att skapa ett pålitligt och hållbart elnät för framtiden.

Läs mer om batterilager för företag här:


Frågor eller funderingar?

Kontakta oss via
patrik.jansson@kvanumenergi.se
Kundtjänst: 0512-797070

© 2024  Kvänum Energi. All rights reserved.

Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram