Konsumentbatterier

Konsumentbatterier är framtiden

Det börjar bli allt vanligare att såväl privatpersoner som företag tittar på lösningar för att lagra energi. Vi har bara sett början på vilka användningsområden till vilka större batterier kan nyttjas men slutsatsen verkar vara tydlig, batterier är en del av framtiden. Ett batteri för ditt hushåll kan snabbt bli en lönsam investering.

Vad kan batterilager användas till?

Batterilager kan användas till flera saker! Ett användningsområde är för frekvensreglering, det innebär att du gör batterilagret tillgängligt så att Svenska Kraftnät kan använda det i sitt arbete att hålla frekvensen på nätet på rätt nivå. För det får du en ersättning, vilken idag utgör en stor del av det du kan tjäna på ett batterilager.

Ett annat användningsområde är att ladda batteriet när elen är billig och sen, när elen är dyr, använda batteriet i stället för att nyttja el från elnätet. Du som har solcellsanläggning kan använda ett batterilager för att öka din egenkonsumtion, vilket kan spara energiskatt och (för privatpersoner) moms. Det är möjligt att använda batterilager för att ”kapa topparna” i din elförbrukning om du under korta perioder konsumerar mer än du har huvudsäkring för. Batterilagret kan också fungera som en reserv om tex ett strömavbrott skulle inträffa.


Räkna ut vad du kan tjäna!

Checkwatts beräkningsverktyg:


Vad behövs?

Det är inte svårt att komma i gång. Det du behöver är en viss styrutrustning installerad till ditt batterilager samt avtal med en teknikleverantör som styr ditt batterilager. De olika delarna skall fungera tillsammans. Vi hjälper dig genom detta!

Hur funkar det?

När batterilager, styrning och avtal är i gång får du ersättning för vad ditt batteri kan hjälpa till med. För FCR-D (Frequency Containment Reserve – Disturbance), som utgör den större delen av intäkten, betalar Svenska Kraftnät ut ersättning till CheckWatt som i sin tur betalar ut din ersättning till dig som privatkund. Om du har andra tjänster än FCR-D i ditt avtal med teknikpartnern betalar denne ut direkt till dig.

Frågor eller funderingar?

Vi hjälper dig genom hela processen och svarar gärna på frågor om batterier!

Vill du komma till oss för en demo av konsumentbatteri? Välkommen att boka tid!

0512-797070 eller kundtjanst@kvanumenergi.se

Skräddarsydd lösning för just dig!

Varje hem är unikt och så även behovet av en anpassad lagringslösning. Den lösning som bäst passar dina behov beror på många faktorer.

  • Vad önskar du använda batteriet till främst?
  • Har du eller planerar du att installera solpaneler?
  • Vad har du för storlek på huvudsäkring?
  • Har du redan idag en växelriktare och är den i så fall en hybrid?

Vi är återförsäljare av SUNGROW, en tillverkare av en uppsjö av produkter rörande produktion och lagring av förnyelsebar energi.

konsumentbatteripaket

Innehåll 16kWh-paket
Sungrow växelriktare SH10
Sungrow batteri SBR160 (10kW/16kWh)
Sungrow tre-fas smartmätare
Checkwatt CM10
Installation
Frakt
För-/färdiganmälan
TOTALT184 456 kr
(Kunden ansvarar för nätverksanslutning)


Aggregator och Stödtjänster

Sveriges elnät står inför många utmaningar och en är att hitta stöd som momentant kan hjälpa elnätet att ligga på en frekvens av 50 Hz (±0,1 Hz). Ett enda konsumentbatteri kan inte göra så mycket för att hjälpa SVK (Svenska kraftnät) att stabilisera frekvensen, men med hjälp av en aggregator som ska slå ihop många batterier så kan vi tillsammans kan göra stor skillnad.

Checkwatt är en aggregator vi samarbetar med för att erbjuda dig möjlighet att vara med att stötta SVK. Genom att erbjuda din batterikapacitet kan du få ersättning från SVK. Hur stor din ersättning blir står helt i proportion till effekten på ditt batteri och hur ofta du tillgängliggör det. Ersättningen har senaste tiden varit hög, priset påverkas av tillgång och efterfrågan.

Räkna ut vad du kan tjäna!

Checkwatts beräkningsverktyg:


Relaterat

Mer info

Läs mer om Skatteverkets avdrag för grön teknik här: Grön teknik - Privat | Skatteverket

Räkna ut vad du kan tjäna!

Länk till Checkwatts beräkningsverktyg: CheckWatt | Smarta tjänster för hållbar energianvändning

© 2024  Kvänum Energi. All rights reserved.

Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram