Orsaken till avbrottet hittat. Arbete med återinkoppling pågår, beräknas vara klart under eftermiddagen.