Fredagen den 23/2 är vår verksamhet stängd.

Publicerat den
21 februari, 2024

Vår vän och uppskattade medarbetare Thomas Kvist har hastigt lämnat oss. Fredagen den 23/2 kommer vi tillsammans att hedra minnet av Thomas vid hans begravning.

Thomas betyder väldigt mycket för oss och vår organisation. År 1981 började Thomas på det företag som då ansvarade för driften av det som idag är Kvänumbygdens Energi ek. för. Thomas har under sina många år som VD på företaget varit en aktiv ledare, väl insatt i vad som hänt i branschen, alltid med Kvänumbygdens bästa i fokus. Efter att Thomas gick i pension i början av år 2022 har han funnits kvar i vår verksamhet som konsult.

Med värme och tacksamhet minns vi Thomas omtanke, engagemang och vänskap. Saknaden är stor.

Vid akut ärende hänvisar vi till vårt journummer, 0705 – 292850, Grästorp energi hjälper oss tillfälligt med beredskap den 23/2.

Nyhetsarkiv

© 2024  Kvänum Energi. All rights reserved.

Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram