Kvalitet & Miljö

Kvänum Energi är kvalitetscertifierade enligt FR2000

Certifikatet styrker att våra verksamheter överensstämmer med vårt hållbarhets- och kvalitetssystem.

Vi har utarbetat ett arbetssätt som skapar ordning och reda. Detta för att ha nöjda kunder. I revisorns senaste revisionsrapport är bland annat följande positiva egenskaper noterade:

  • Ett väl fungerande företag med ett välanpassat ledningssystem.
  • Risker är tydligt identifierade och bedömda för respektive område.
  • Mycket tydligt arbete med livscykelanalyser. Miljöaspekterna – både direkta och indirekta är uppdaterade.
  • Bra koll på ursprung av elen samt tydlig gränsdragning mellan elhandel och övrig verksamhet.

Läs mer om FR2000 här

Vi hoppas att våra kunder och leverantörer märker av vårt arbete och att ni hör av er med åsikter om oss så vi kan fortsätta bli bättre.

Vår kvalitétspolicy

Kvalitét uppnås genom att möta kundens behov, garantera hög servicenivå och att våra produkter har hög tillgänglighet.
För att säkra vår kvalitét arbetar Kvänum Energi med ständiga förbättringar av våra rutiner, vår kompetens och vår kunskap om lagar och krav som förekommer i branschen.

Vår miljöpolicy:

Genom systematiskt arbete med våra miljösituationer bidrar Kvänum Energi till en bättre miljö.
Genom att arbeta mot uppsatta mål, utbilda personal och hålla oss ajour om gällande regler förbättrar vi ständigt vårt miljöarbete.

Vår ambition är att ständigt förbättra oss inom miljöområdet.

Relaterat

FR2000 ÄR

Ett ledningssystem för certifiering av:

  • kvalitet
  • miljö
  • arbetsmiljö
  • kompetens
  • brandskydd
  • socialt ansvarstagande
© 2024  Kvänum Energi. All rights reserved.

Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram