Hur kan timpriset variera så kraftigt?

Publicerat den
21 januari, 2022

Att elmarknaden nu är både turbulent och omtalad undgår inte många.

Hur kan timpriset ena dagen vara 19 öre/kWh och en annan dag 254 öre/kWh? Grafen visar två exempel på timpriser. När vi har mycket vind i systemet (blå kurva) så möts utbud och efterfrågan på en lägre prisnivå. Har vi däremot lite vind så möts utbud och efterfrågan vid ett avsevärt högre pris. I vinter har det varit vanligt att vi befunnit oss på den branta delen av utbudskurvan.

Nyhetsarkiv

© 2024  Kvänum Energi. All rights reserved.

Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram