Dina rättigheter

Är du inte nöjd?

Om du inte är nöjd med våra tjänster är du välkommen att kontakta vår kundtjänst. Din åsikt är viktig för oss. Om du efter kontakt med oss fortfarande inte är nöjd har du möjlighet att få extern rådgivning och omprövning, mer information om vart du kan vända dig hittar du här nedanför.

Kommunens konsumentrådgivning

Om du vill ha rådgivning från en extern part kan du förslagsvis vända dig till kommunens konsumentrådgivare. Kontakta din kommun för mer information om kontaktpersoner och telefonnummer.

Konsumenternas energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden. Vid eventuell tvist

Allmänna reklamationsnämnden är en statlig myndighet som har till huvudsaklig uppgift att opartiskt, och utan avgift för parterna, pröva konsumenttvister.

Energimarknadsinspektionen kan du som kund vända dig till för prövning av villkor och pris för anslutning till elnätet. Inspektionen granskar elnätsavgifter och leveranskvalitet. De prövar även tvister om exempelvis kostnad för mätning och beräkning av överförd el i uttags- och inmatningspunkter.

För omprövning kan du även vända dig till en allmän domstol.

Här kan du läsa mer om vilka rättigheter du har som konsument när det gäller våra tjänster för el »

© 2021  Kvänum Energi. All rights reserved.

Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram