Sponsring

Vårt engagemang

Kvänumbygdens energi ek för arbetar för att vara ett bolag med lokal förankring. Vi vill vara med och utveckla bygden så att både folk och företag kan leva och verka här. Genom sponsring  bidrar vi  till det lokala engagemanget och tar ansvar för den bygd där vi bedriver vår verksamhet.

Vår sponsring skall:

* Rikta sig till lokala föreningar

* Värna extra om barn- och ungdomsverksamheter

* Ge möjligheter till möten med kunder och allmänhet

* Vara förenlig med Kvänum Energi`s värdegrund

© 2021  Kvänum Energi. All rights reserved.

Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram