Mikroproduktion

Intresset för egen elproduktion, så kallad mikroproduktion har under senare tid ökat. Ny teknik gör det möjligt för privatpersoner att producera egen el.

Så här gör du för att bli mikroproducent:

1. Läs på om mikroproduktion
Ta reda på vilken anläggning som passar hos dig och vilka krav som måste följas både gällande anläggningen och för platsen där anläggningen ska uppföras. Det finns också bidrag och ersättningar att söka, missa inte dem!

2. Kontakta en elinstallatör
Anlita en behörig elektriker för installation av din mikroproduktions anläggning.

3. Vi hanterar din förfrågan
Elinstallatören gör en anmälan till oss och vi tar reda på om nätet behöver byggas om. Till installatören skickar vi ett medgivande om installation. Därefter kan arbetet börja!

4. Installation av produktionsanläggning
När installatören är färdig skickas en färdiganmälan in till oss.

5. Välj elhandelsföretag
Du väljer själv vilket elhandelsbolag som ska köpa din överskottsel och eventuellt dina elcertifikat. Teckna avtalet i god tid så du kan börja sälja ditt överskott till ett elhandelsföretag redan från och med inkopplingsdatumet.

6. Inkoppling
När vi fått in färdiganmälan från elinstallatören och ett påskrivet nätavtal gällande mikroproduktion är det klart för att koppla in din anläggning på elnätet.

Mer information om att bli mikroproducent

Information från Kvänumbygdens Energi ek.för
Elnät

Information från Kvänum Energi AB
Elhandel

Läs mer om mikroproduktion

© 2024  Kvänum Energi. All rights reserved.

Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram