Myndighetsavgifter

Publicerat den
9 september, 2021

På kommande faktura finns den årliga myndighetsavgifterna fakturerad. 
Avgifterna är beslutade av regeringen och riksdagen och finansierar olika delar av statens verksamhet inom elområdet så som elsäkerhetsavgift, elberedskapsavgift och nätövervakningsavgift. 

Ytterligare information finns att läsa på Elsäkerhetsverkets hemsida

Nyhetsarkiv

© 2024  Kvänum Energi. All rights reserved.

Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram