På kommande faktura finns den årliga myndighetsavgifterna fakturerad. 
Avgifterna är beslutade av regeringen och riksdagen och finansierar olika delar av statens verksamhet inom elområdet så som elsäkerhetsavgift, elberedskapsavgift och nätövervakningsavgift. 

Ytterligare information finns att läsa på Elsäkerhetsverkets hemsida