Ny hållbarhetsutredning med livscykelperspektiv!

Publicerat den
28 mars, 2019

Under hösten och vintern 2018 har Kvänum Energi, tillsammans med miljökonsulten Caroline Montini från Göteborg, genomfört en miljöutredning med fokus på det totala livscykelperspektivet för företagets produkter och tjänster.

– Utredningen är en del av vårt nya hållbarhetstänk, säger Johan Lidén, kvalitetsansvarig på Kvänum Energi. Livscykelperspektivet innebär en helhetssyn på miljöpåverkan från ”vaggan till graven”. Från att tidigare främst ha arbetat med företagets direkta miljöaspekter, såsom vår egen energiförbrukning och avfallshantering, vidgar vi nu perspektivet till att också omfatta miljöfrågor kopplade till tillverkning, distribution, användning och sluthantering av exempelvis värmepannor, elstolpar, transformatorer och inte minst elen i sig.

– Vi blev överraskade av den positiva miljöpåverkan vår elhandel har tillägger Tage Landqvist, avdelningsansvarig för elhandel. Eftersom vi bara säljer certifierad förnybar el som till 100% kommer från vind och vatten så bidrar varje nytt avtal där kunden övergår till förnybar energi till en minskning av utsläppen totalt sett. Ju fler vi ”vinner över” till vår sida, desto bättre är det för miljön.

En produkt som Kvänum Energi jobbat med i många år är installation och drift av pelletsanläggningar hos kund. Även denna positiva miljöaspekt lyfts fram i utredningen. En annan del man har tittat på är förluster i elnätet.

– Det är viktigt för oss med helhetsperspektiv, menar Johan Lidén. Vi vill verka för en levande region med allt vad det innebär ur exempelvis sociala aspekter, samtidigt som vi också bygger för framtidens hållbara energisystem. Vi har god koll på vår egen miljöpåverkan som vi har jobbat aktivt med i många år. Nu ser vi också att vi har stora möjligheter att minska miljöpåverkan även i kund- och leverantörsleden. Det är spännande att jobba just nu!

Senaste nytt

Nyhetsarkiv

© 2024  Kvänum Energi. All rights reserved.

Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram