På grund av ökade regionnätskostnader förändrar vi våra elnätsavgifter.

Priserna för nästa år är uppdaterade, du hittar de nya priserna här: https://kvanumenergi.se/elnat/natavgift/ 

Det blir en ökning av priserna med i genomsnitt 2,5 %