Oförändrade nätavgifter 2024!

Publicerat den
2 januari, 2024

Att i dessa tider få ett styrelsebeslut på bibehållna avgifter trots att vi får ökade kostnader för stam- och regionnät känns mycket bra! Tack vare att vi ser ett bra verksamhetsresultat framför oss har vi möjlighet att hålla nere våra avgifter.

Vi har inte högre priser än nödvändigt, hos oss, Kvänumbygdens energi ekonomisk förening försvinner inte pengarna som utdelning till ägare utan de täcker våra kostnader från överliggande elnät samt återinvesteras i elnätet för en trygg och stabil elförsörjning samt för att vi ska kunna möta framtidens krav på elnätet.

Vi vill underlätta för både våra privat- och företagskunder i vår bygd genom att ta ut så låga avgifter som möjligt.

Elnätsavgiften täcker våra kostnader för underhåll, drift och förnyelse av elnätet abonnemangsavgift till det nationella stam- och regionnätet.

Länk till nätavgifter: https://kvanumenergi.se/elnat/natavgift/

Nyhetsarkiv

© 2024  Kvänum Energi. All rights reserved.

Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram