Om oss

Vi är ditt lokala energibolag när du önskar ett personligt bemötande utan krångligheter och någon som alltid ger dig konkurrenskraftiga priser och el från endast förnybara källor.

Kvänum Energi är egentligen två olika bolag; Kvänumbygdens Energi ekonomisk förening och Kvänum Energi AB.

Kvänumbygdens Energi ekonomisk förening är ett nätbolag som bildades 1968 med elkunder i området som ägare. Föreningen har till syfte att trygga elförsörjningen i Kvänumbygden så att alla kunder får säker elleverans. Kvänumbygdens Energi ek. för. äger och underhåller elnätet och är moderbolag till Kvänum Energi AB.

Vi verkar lokalt och bygger våra anläggningar helt i egen regi. Vi spelar därför en viktig roll för en levande landsbygd och den lokala tillväxten.

Kvänum Energi AB tillhandahåller energi i form av el och värme. Vi utför entreprenader inom energi och kommunikation. Vi levererar endast 100 % förnybar och fullt spårbar el. Vår värmeavdelning erbjuder olika lösningar inom bioenergi. Det kan t.ex. vara panncentraler för värme- och ångproduktion samt försäljning av bränslepellets. Inom fiberområdet erbjuder vi förutom fiberentreprenader även serviceavtal och installationsarbeten.

Genom dessa verksamhetsgrenar bidrar vi stolt till en levande landsbygd med hållbar utveckling.

Kvänumbygdens Energi Ek. För. är din lokala eldistributör. Vi är en ekonomisk förening, det vill säga att vi ägs av våra medlemmar inom vårt distributionsområde.

I och med denna ägarform så återinvesteras alla vinster i företaget. Detta gör att vi har ett väl fungerande elnät, nu och för framtida behov.

Vi arbetar för att privatpersoner och företag ska kunna bo, verka och utvecklas i vårt nätområde, nu och i framtiden.

Affärsidé

Kvänum Energi tillhandahåller energi i form av elkraft och värme. Vi utför entreprenader inom energi och kommunikation.

Genom hög service och kunskapsnivå tillhandahålls väl fungerande nät och olika lösningar inom bioenergi.

Vision

Kvänum Energi är ett självklart alternativ inom energisektorn.

Genom ett starkt engagemang bidrar vi till positiv utveckling i landet.

Kvänum Energi AB är vårt dotterbolag. Här återfinns vårt elhandelsbolag, vår biovärmeverksamhet samt fiberentreprenader. Läs gärna mer under respektive avdelning.

Mycket väl godkänt! - Resultatet av vår senaste kundnöjdhetsundersökning!

Stort tack till alla som tog sig tid att svara på vår kundundersökning! Vår leverantör av kundnöjdhetsundersökningen, Supportföretaget, har intervjuat slumpvis utvalda kunder och sammanställt en rapport som visar att ni fortsatt har stort förtroende för oss.

Vi är så glada för alla fina ord och bra feedback, det hjälper oss i vårt ständiga utvecklings- och förbättringsarbete. Att få betyget MVG i en tid då energimarknaden minst sagt varit turbulent och ställt oss inför nya oväntade utmaningar känns fantastiskt! Av 70 energibolag i vår storlek eller större hamnar vi på andra plats med minimal marginal till bolaget som knep 1a plats. Vi är stolta och entusiastiska inför fortsatt arbete som en trygg, kompetent energileverantör, nära våra kunder med siktet inställt på framtidens energimarknads behov och utmaningar.

Blev du inte kontaktad men har ett förbättringsförslag till oss? Tveka inte att höra av dig till: minna.jerneborg@kvanumenergi.se eller johan.liden@kvanumenergi.se

Relaterat

Fakta om koncernen

Årsomsättning: 220 MSEK
Energiomsättning: 337 000 MWh
Antal anställda: 20
Antal lågspänningskunder: 4 000
Antal högspänningskunder: 10

Bildades 1968

Anslutna produktionsanläggningar:
Vindkraftverk: 45
Vattenkraftverk: 9
Solcellsanläggningar: 76

© 2024  Kvänum Energi. All rights reserved.

Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram