Kvänumbygdens Energi Ek. För. är din lokala eldistributör. Vi är en ekonomisk förening, det vill säga att vi ägs av våra medlemmar inom vårt distributionsområde.

I och med denna ägarform så återinvesteras alla vinster i företaget. Detta gör att vi har ett väl fungerande elnät, nu och för framtida behov.

Vi arbetar för att privatpersoner och företag ska kunna bo, verka och utvecklas i vårt nätområde.

Affärsidé

Kvänum Energi tillhandahåller energi i form av elkraft och värme. Vi utför entreprenader inom energi och kommunikation.

Genom hög service och kunskapsnivå tillhandahålls väl fungerande nät och olika lösningar på bioenergi.

Vision

Kvänum Energi är ett självklart alternativ inom energisektorn.

Genom ett starkt engagemang bidrar vi till positiv utveckling i landet

 

Kvänum Energi AB är vårt dotterbolag. Här återfinns vårt elhandelsbolag, vår biovärmeverksamhet samt fiberentreprenader. Läs gärna mer under respektive avdelning.