MVG! – Resultatet av vår senaste kundnöjdhetsundersökning!

Stort tack till alla som tog sig tid att svara på vår kundundersökning! Vår leverantör av kundnöjdhetsundersökningen, Supportföretaget, har intervjuat slumpvis utvalda kunder och sammanställt en rapport som visar att ni fortsatt har stort förtroende för oss. Vi är mycket glada för det och för all värdefull feedback vi fått. Jämfört med 70 energibolag i landet klättrar vi nu från 3e plats till 2a plats! Att vi har Sveriges bästa kunder vet vi! Vi vill att ni ska tycka minst lika bra om oss som vi tycker om er och jobbar nu vidare med siktet inställt på att vara en ännu bättre, trygg, och säker leverantör. Blev du inte kontaktad men känner att du har ett förbättringsförslag till oss så tveka inte att höra av dig till kvalitetsansvarig@kvanumenergi.se.


Kvänumbygdens Energi Ek. För. är din lokala eldistributör. Vi är en ekonomisk förening, det vill säga att vi ägs av våra medlemmar inom vårt distributionsområde.

I och med denna ägarform så återinvesteras alla vinster i företaget. Detta gör att vi har ett väl fungerande elnät, nu och för framtida behov.

Vi arbetar för att privatpersoner och företag ska kunna bo, verka och utvecklas i vårt nätområde, nu och i framtiden.

Affärsidé

Kvänum Energi tillhandahåller energi i form av elkraft och värme. Vi utför entreprenader inom energi och kommunikation.

Genom hög service och kunskapsnivå tillhandahålls väl fungerande nät och olika lösningar på bioenergi.

Vision

Kvänum Energi är ett självklart alternativ inom energisektorn.

Genom ett starkt engagemang bidrar vi till positiv utveckling i landet.

 

Kvänum Energi AB är vårt dotterbolag. Här återfinns vårt elhandelsbolag, vår biovärmeverksamhet samt fiberentreprenader. Läs gärna mer under respektive avdelning.