Så funkar elen

Produkten el är en komplex apparat, vitt skild från många andra produkter du konsumerar i din vardag. Vi vill bringa lite mer klarhet i hur allting hänger ihop och även förklara vad som påverkar just ditt elpris. Vi hoppas att vi, genom att dela med oss av våra erfarenheter, kan vi få ta del av era erfarenheter och att vi tillsammans går klokare in i framtiden.

Priset på el styrs av tillgång och efterfrågan, precis som när tillgången på smör sinade och priset steg, så stiger också priset på el när många behöver använda den. Det är därför det rörliga priset ofta är högre på vintern än på sommaren då det går åt mer el till att värma byggnader. Producenterna försöker därför styra sin produktion så att det ska finnas mer kraft tillgängligt på vintern än på sommaren. T.ex. behöver kärnkraftverken årligen stoppas för underhåll och det gör dom på sommaren för att finnas tillgängliga på vintern. Vattenkraftsproducenterna ser också till att fylla upp sina vattenmagasin så det ska finnas mycket vatten att producera med under vintern.
Vi har även ett gemensamt elsystem som stäcker sig över gränserna till Norge, Finland och Danmark. Det innebär att ditt elpris påverkas av vad som sker i våra grannländer. Visste du t.ex. att Norge har ungefär dubbelt så mycket vattenkraft som i Sverige sett till både effekt och energi?

På senare år har vindkraften vuxit sig stor. Faktum är att en allt större del av Sveriges energimix utgörs av förnybar elproduktion, såsom t.ex. vind- och vattenkraft. Det är bra för naturen och framtiden men kommer heller inte utan utmaningar. Nordens produktionsmix blir mer väderberoende och svårare att planera. Därför kommer det att bli allt viktigare, men även mer lönsamt, att som förbrukare sätta sig in i dessa frågor. Med hjälp av vår app kan du ta bra kontroll över din egen förbrukning. Är det brist på el så uppnås samma effekt av att en elförbrukare minskar sin konsumtion som att en elproducent ökar sin. Det här och mycket annat kommer du att få läsa mer om framöver på vår hemsida.

Vi ses!

Jonas

© 2024  Kvänum Energi. All rights reserved.

Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram