Tack Thomas!

Publicerat den
11 november, 2021

Jaha, hur skriver vi det här...? När en person som funnits i företaget i 40 år och varit vår ledare i nästan lika många ska sluta, det finns så mycket att minnas och blicka tillbaka på! (Thomas är kvar till årsskiftet, i mitten av november börjar Johan Lindqvist, Thomas efterträdare så att de kan arbetar sida vid sida en period.)

År 1981 började Thomas på det företag som ansvarade för driften av det som idag är Kvänumbygdens Energi ek. för. 1986 tog han över som driftledare efter Folke Skallström, och på den vägen är det... Thomas har under sina år som VD på företaget varit en aktiv ledare, väl insatt i vad som hänt i branschen, men alltid med Kvänumbygdens bästa i fokus. Han har ena dagen varit med ute i fält vid t.ex. jourarbete, stormar och elavbrott och arbetat hårt för att säkerställa eldriften för att nästa dag fatta strategiska beslut för företaget, planera utbyggnad av elnät och undersöka möjlighet att vidga verksamheten. Thomas har med yrkesskicklighet, engagemang och stort hjärta varit en mycket stor del i att Kvänum Energi är vad vi är idag. Vi hade kunnat skriva metervis om Thomas bedrifter och de minnen vi fått under årens lopp om inte utrymmet var så begränsat. Vi önskar Tomas det bästa tänkbara nästa fas i livet och hoppas att han ofta kommer in på en kopp hos oss.

Tack Thomas för många fina år! Här följer en sammanställning över en del av vad som hänt under Thomas år hos oss.

1981 Nytt 10kV ställverk i Kvänum för Kvänum, N Vånga och Edsvära, placeras i samma byggnad som 20kV-ställverken i Kvänum.

1986 Dåvarande driftledare och en av grundarna Folke Skallström meddelar att han kommer avgå som driftledare 1987 då han nått pensionsålder, ny driftledare blir Thomas Kvist.

1990 En skattereform innebar att det tillkom moms på el som förbrukas av hushåll.

1991 Byter Kvänumbygdens Elkraft namn till Kvänumbygdens Energi Ek För.

1993 Flyttade Kvänumbygdens Energi in på Järnvägsgatan i Kvänum, all verksamhet drivs nu i egen regi.

1994 Kvänumbygdens Energi Ek För bildar det helägda dotterbolaget Kvänum Energi AB – som en förberedelse inför den förestående avregleringen av elmarknaden.

1995 Kvänum Energi AB breddar verksamheten med en ny förnybar energikälla – träpellets. De första kunderna är villaägare som ersätter oljebrännare i befintliga pannor.

1996 Sveriges elmarknad avregleras och det blir möjligt att fritt välja elleverantör – till en början gäller det endast större konsumenter.

1997 Kvänum Energi AB bygger sin första större pelletsanläggning och börjar leverera färdig värme, med Lundsbrunns Kurort som första kund.

1999 Schablonreformen genomförs vilket innebar att kravet på timvis mätning av elenergi slopas för mindre kunder. Nu kan även villaägare och lägenhetskunder fritt välja elleverantör, marknaden är fri.

2001 i januari ansluts det första vindkraftverket till Kvänumbygdens elnät, Lanna 1.

2003 Intresset för värmepellets bland villaägare ökar snabbt och Kvänum Energi växer rejält med efterfrågan. Vi bygger även ut bredband i Vara kommun.

2004 Kvänum Energi AB bygger sin första pelletsanläggning i modulsystem – ett nytt sätt att producera, där hela anläggningen byggs i Kvänum för att sedan levereras i driftklara moduler till kunden.

2005 Vi uppgraderar transformatorkapaciteten i Kvänums ställverk för att kunna möta det ökande elbehovet i bygden. Stormen Gudrun härjar i Januari vilket drabbar både kunder och anställda.

2006 Kvänum Energi inleder utbyte av elmätare i hushållen för att möta de nya kraven på månadsvis fjärravläsning. Eftersom intresset för vindkraftverk är stort installeras även ett nytt ställverk i Jung.

2007 Nu finns 16 vindkraftverk i vårt område med effekt mellan 600 och 2000 kW. Vi skapar ny logga, självklart lila. Stormen Per visar vad vindens kraft kan ställa till med.

2008 Styrelsen tar beslut om nybyggnation på Viggen 2 för inflyttning i november 2009. Kvänum Energi har nu över 4000 elkunder, 16 anställda och omsätter ca 120 miljoner kronor om året.

2013 Utökar vi vårt nätområde med före detta Larv elförenings elnät. Verksamheten vidgas med fiberentreprenader och en ny avdelning startas på företaget.

2015 Vår första laddstation för elbil sätts i bruk vid Haralds i Jung. Vi säljer numer 10 000 ton pellets/år vilket ersätter 5 000 m3 olja/år. Våra levererade anläggningar ersätter ytterligare 11 000 m3 olja/år. I Januari sätter stormen Egon landets elnät på prov.

2017 Vi ansluter tre nya laddstationer för elbilar i nätområdet.

2018 Firar vi 50årsjubileum och bjuder in alla våra kunder till kalas på vår gård. Vi får en festlig dag tillsammans med underhållning för alla åldrar, utställning som visa alla våra företagsgrenar, mat och dryck

2021 är vi 20 anställda och har breddat vår verksamhet avsevärt, vi har över 4000 nätkunder varav drygt 3000 är medlemmar, 45 vindkraftverk och 9 vattenkraftverk i vårt område. Nu ser vi framåt, jobbar hårt för att minska och korta avbrott. Vi levererar bioenergi i form av värmepellets och ånganläggningar. Vi kopplar upp bygden mot omvärlden genom utbyggnad av fibernät. En levande, attraktiv och utvecklad landsbygd driver oss framåt och vidare. Och självklart stannar vinsten i bygden! 2021 är också året då vi får den ärofyllda utmärkelsen Bästa energikoncern! Supportföretaget TMJ Group, som är specialiserade inom kundnöjdhet i energibranschens samtliga affärsområden, genomför regelbundet kundnöjdhetsundersökningar inom energibranschen. Där ställs höga krav på oss som energiföretag, vilket bl.a. innebär att vi måste följa upp och förbättra de utvecklingsområden som kommer av undersökningens genomförande. År 2021 klättrade vi från en andra placering till 1a plats och fick betyget mycket väl godkänt i kundnöjdhet.

Nedan några tidningsurklipp och bilder vi ur vårt arkiv.

Nyhetsarkiv

© 2024  Kvänum Energi. All rights reserved.

Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram