Timspot aug (min till max):

Årsavgift Rörligt avtal

Månadsmedelspot aug: