Vi sänker den rörliga delen av elnätavgiften från 1 / 7 - 2023

Publicerat den
16 juni, 2023

Vid årsskiftet höjde vi våra nätavgifter till följd av höjda avgifter från region- och stamnät. Nu sänker de sina avgifter vilket vi följer i vår prissättning mot dig som kund. Vanligtvis justeras nätavgifterna vid årsskiftet men vår styrelse har beslutat om en sänkning som träder i kraft den 1 / 7 – 2023.

Vi har inte högre priser än nödvändigt, hos oss, Kvänumbygdens energi ekonomisk förening försvinner inte pengarna som utdelning till ägare utan de täcker våra kostnader från överliggande elnät samt återinvesteras i elnätet för en trygg och stabil elförsörjning samt för att vi ska kunna möta framtidens krav på elnätet.

Vi vill underlätta för både våra privat- och företagskunder i vår bygd genom att ta ut så låga avgifter som möjligt.

Nyhetsarkiv

© 2024  Kvänum Energi. All rights reserved.

Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram