Leveransvillkor

Leveranstid

Scandbio: Leverans sker normalt inom 10 arbetsdagar.
Vida: Leverans sker normalt inom 10 arbetsdagar.

Leveranser sker mellan kl. 06.00–22.00 – leverantören väljer tidpunkt på dagen. Expressleveranser kan avtalas särskilt.

Bestämmelser för mottagning av bulkleverans

Leverans av värmepellets i lösvikt levereras med bulkbil. Bilen är utrustad med 15 m slang. Vid behov av slanglängd över 15 m (ska anges vid beställning) tillkommer en kostnad om 250 kr per leverans. Våra bilar kan ta max 25 m slang.

Vid bulkleverans, då köparen på grund av för liten lagringskapacitet eller annan orsak inte kan ta emot beställd mängd, tillkommer tilläggsdebitering för faktisk kostnad gällande
returfrakt. Är information om när leverans kommer att ske viktig för dig, råder vi dig att välja telefonavisering då sms aldrig kan verifieras att det kommit fram. Om Du begärt telefonavisering och inte svarar, trots upprepade försök, läggs ordern om. Detta innebär att leverans sker inom 7 nya arbetsdagar.

Mottagarens ansvarar för varan från mottagarens bulkkoppling samt:

 • att beställd mängd ryms i anvisat förråd
 • att förråd och lossningsplats är iordningställd för mottagning inom leveranstiden
 • att framkomligheten till lossningsstället har vägbredd om minst 3,5 meter, fri höjd 4,2 meter (grenfritt) och bärighet för tung lastbil (axeltryck 8 ton), röjt från snö och sandat.
 • att förrådet är anpassat för mottagning av värmepellets. OBS! Inga plaströr, p g a risk för statisk elektricitet bildas. Avluftningsrör Ø > 200 mm eller motsvarande area ska finnas – vi rekommenderar Ø 300
 • att inblåsningsrör finns utomhus, lättåtkomligt för chauffören och väl uppmärkt med namn och adress
 • att bulkkopplingen med Ø 102 mm (4”) är fast monterad
 • att kopplingen vid vågrät montering är på höjd max 1,3 meter; min. 0,1 meter. Vid lodrät montering höjd max 1,5 meter; min. 0,8 meter
 • att dammfilter är rengjort, rätt dimensionerat och monterat.

Bestämmelser för mottagning av storsäckleverans

Värmepellets i storsäck är förpackad i säckar av väv. Vikten per säck är 650 kg. Säckarna levereras med lastbil utrustad med truck. Storsäcken kräver någon form av lyftanordning hos mottagaren för att kunna flyttas. Om mottagaren begärt telefonavisering och inte svarar, trots upprepade försök, kommer leverans ändå att ske.

Mottagaren ansvarar för varan efter lossning av leverans på angiven plats samt:

 • att underlag finns förberett att ställa säckar på samt att presenning finns för övertäckande av varan, alternativt att vara på plats och ta emot säckarna vid leverans
 • att säljarens anvisningar om lagring och hantering av säckar följs
 • att varan ryms på anvisad plats
 • att lossningsplatsen är iordningställd för mottagning inom leveranstiden
 • att framkomligheten till lossningsstället har vägbredd om minst 3,5 meter, fri höjd 4,5 meter (grenfritt) och bärighet för tung lastbil (axeltryck 8 ton), röjt från snö och sandat

Bestämmelser för mottagning av småsäckleverans

Värmepellets i småsäck är förpackad i säckar av plast, lastade på pallar. Vikten per säck är 16 kg, respektive per pall 832 kg. Pallarna levereras med lastbil utrustad med truck. Om mottagaren begärt telefonavisering och inte svarar, trots upprepade försök, kommer leverans ändå att ske.

Mottagaren ansvarar för varan efter lossning av leverans på angiven plats samt:

 • att platsen där pallarna ska lossas är väl uppmärkt
 • att säljarens anvisningar om lagring och hantering av pallar och säckar följs
 • att varan ryms på anvisad plats
 • att lossningsplatsen är iordningställd för mottagning inom leveranstiden
 • att framkomligheten till lossningsstället har vägbredd om minst 3,5 meter, fri höjd 4,5 meter (grenfritt) och bärighet för tung lastbil (axeltryck 8 ton), röjt från snö och sandat.

Leverantörens ansvar – samtliga produkter

Leverantören ansvarar för att leverera:

 • rätt vara enligt kvalitetsanalys, Svensk Standard SS 18 71 80
 • rätt mängd enligt beställning
 • inom överenskommen tid

Chauffören ska neka lossning om risk för skada eller olycka föreligger

Reklamation

Köpare som vill reklamera vara eller tjänst ska anmäla detta till Kvänum Energi inom skälig tid efter det att felet upptäckts eller borde ha upptäckts. Reklamation på förbrukad vara godtas ej. Leverantören ska ha möjlighet att ta prover på reklamerad vara.

Vid bulkleverans rekommenderas en slanglängd om 10 meter för bibehållen kvalitet. Fel beträffande finfraktion (smul) föreligger om finfraktionen överstiger 4 viktprocent vid mätning på 6 slumpvisa prover i förrådet och då max 15 meters slang har använts vid leverans. Hela provet vägs, tumlas och vägs igen,i övrigt enligt Svensk Standard SS 18 71 80.

Avbeställning

Vid avbeställning har leverantören rätt till ersättning för de särskilda kostnader som kan uppstå, som t ex returtransport till underleverantör.

Betalningsvillkor – 30 dagar netto från fakturadatum.

Reservation för ändringar i priser och leveransvillkor.

Relaterat

© 2024  Kvänum Energi. All rights reserved.

Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram