Frågor & Svar

 

Förnybar el – vad innebär det?

Det innebär att all el vi säljer kommer från förnyelsebara källor. Vi gör ett aktivt miljömedvetet val genom att köpa miljödeklarerad, EPD-märkt el från Vattenfall AB. När vi köper EPD-märkt el får vi information om resursförbrukning, utsläpp, avfall, återvinning och markanvändning för varje kilowattimme som produceras. En möjlighet att jämföra elens egenskaper ur ett livscykelperspektiv. – ”från vaggan till graven.” EPD står för: Environmental Product Declaration.

Med EPD-el får vi tydlig, kvalitetssäkrad, spårbar och jämförbar information om den miljöpåverkan elproduktionen medför. Vi väljer dessutom själva vilken kraftkälla som producerat elen vi köper. Ett val vi gör för att minska miljöpåverkan och öka efterfrågan på förnybara energislag. Hos oss kostar miljövänlig el inget extra, det får alla kunder till schyssta priser.

Läs mer här

Elnätsavgift – vad är det?

Elnätsavgiften är det pris du betalar till Kvänumbygden Energi ekonomisk förening. Det är de som överför elen åt dig från den elleverantör som du köper din el från. Elnätsavgiften består av en fast del och en rörlig del.

Våra nätavgifter hittar du här

Vad händer med mitt elavtal vid flytt?

Att flytta är ett av få giltiga skäl att bryta ett elavtal utan avgift. Du kan alltså teckna ett avtal på bunden tid, även om du vet att du kommer att flytta under avtalsperioden.

 

Vad är ett anvisat elpris?

När du flyttar in i Kvänumbygdens Energi ekonomisk förenings nätområde och inte själv gör ett aktivt val av elhandelsbolag blir du anvisad Kvänum Energi som elleverantör. Du får då ett el till anvisningspris.

Läs mer här

Jag ska flytta - vad händer med elen?

Du måste kontakta vår kundtjänst för att anmäla din flytt. Anmälan ska ske senast 30 dagar innan du flyttar ut. Ditt avtal bryts vid flytt. Det går jättebra att flytta med ditt avtal till den nya adressen, vi hjälper dig gärna med det! Vad händer om jag inte väljer någon elleverantör? Om du inte tecknar ett avtal med någon elleverantör så kommer du ändå att få el, att få ett anvisat elpris

Gör din flyttanmälan här

Vad är elcertifikat?

Elcertifikatssystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som ska gynna elproduktion från förnybara energikällor på ett kostnadseffektivt sätt. Elbolagen är skyldiga att köpa ett visst antal elcertifikat. I våra avtal ingår kostnaden för elcertifikat i elpriset.

Läs mer här

Varför betalar jag moms på energiskatten?

Enligt lag måste moms betalas även på energiskatten. Energiskatten är en så kallad punktskatt och är momsbelagd. Bensinskatten är en annan sådan punktskatt.

 

Kan jag påverka min elförbrukning?

Ja det kan du absolut göra. Börja med att stänga av alla saker som står i standby när de inte används, se över gradinställningen på kyl och frys, handdukstork, element och dylikt. Kör fulla tvätt- och diskmaskiner, du kan påverka din förbrukning genom att ändra inställningar och användning på de saker som drar mest el.

Några energispartips...

Varför har jag högre elräkning än min granne?

Det är viktigt att det är förbrukningen ni jämför, eftersom det kan finnas många orsaker till att slutsummorna på fakturan skiljer sig åt.

Några exempel: Antal personer i hushållet, temperatur inomhus, bostadens uppvärmning och storlek, olika avtalspriser samt antal elektriska prylar i hemmet.

 

Hur gör jag för att byta elleverantör?

Du behöver ha ditt anläggnings-id och områdes-id när du tar kontakt med den leverantör du väljer. Om du tillhör Kvänum Energis nätområde, finner du denna information på din elfaktura.

Teckna elavtal här

AnläggningsID – vad är det?

Det är en unik 18-siffrig sifferkombination som berättar vilken elmätare som tillhör din bostad. Ungefär som ett personnummer, fast för din elmätare. För att kunna teckna ett elavtal behövs detta nummer, vanligtvis kan vi hjälpa dig att söka reda på ditt anläggningsID när du tecknar ett elavtal, annars kan du hitta det på din faktura. AnläggningsID börjar alltid med 735999
Om du flyttar till en ny bostad kan det vara lite knepigt att få tag i detta men hör av dig till oss på 0512 - 797070 så hjälper vi till direkt.

 

Vad är bränslepellets?

En bränslepellet är enligt definition ett "kort cylindriskt stycke" avsett för eldning. Bränslepellets är framställt genom pressning av finfördelat torrt bränsle som framställs av restprodukter från skogsindustrin. Diametern hos de bränslepellets som förekommer på den svenska marknaden idag varierar mellan 6-8 mm.

Läs mer här

Hur mycket pellets går det åt?

Om villan värms med 3 kubikmeter olja eller ca 30 000 kWh el per år blir pelletsbehovet drygt 6 ton på ett år. Detta är en grov uppskattning då det bland annat beror på verkningsgrader på befintlig och ny anläggning samt på pelletskvaliteten. 1 ton pellets har en volym på cirka 1,5 m³ och ger ca: 4800 kWh. En normalvilla behöver ungefär 4-7 ton pellets per år (volym: ca 6-11 m³).

 

Vad ska jag tänka på inför leverans?

Lastbilen behöver utrymme vid leverans, Under vintertid ska det vara skottat och sandat vid behov. Märk leveransplatsen tydligt.

Läs mer om leveransvillkor här

Kan man elda med ved i pelletspannan?

Nej, man väljer i så fall en vedpanna istället som man eldar pellets i. Många vedpannor är idag multifuel kompatibla.

 

Fibern fungerar inte - var vänder jag mig med felanmälan?

Felanmälan ska göras till din fiberförening eller stadtsnät. Vid avgrävning kontakta nätägaren. Vid fel på tv, internet kontakta din tjänsteleverantör.

 

Varför har jag ingen fiber inkopplad?

Kontakta din fiberförening.

 

Hur väljer jag utbud?

Kontakta din tjänsteleverantör om du har frågor gällande dina tjänster, eller om du har tjänster som inte fungerar

 

Hur fungerar fiber?

Vid överföring av all möjlig datatrafik är det i ena änden en sändare som skickar information i form av ljus som kan tas emot av en mottagare i andra änden.

 

 
Vi svara gärna på dina frågor! Du når oss på 0512-797070 eller kundtjanst@kvanumenergi.se
 

© 2024  Kvänum Energi. All rights reserved.

Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram