Driftinformation

Vid planerade avbrott aviserar vi per post.

För att säkerställa vår elnätkunders strömtillförsel har vi dygnet runt, året om medarbetare i beredskap. Är du drabbad av strömavbrott utanför kontorstid når du oss på 0705-292850.

 

Information om drift:


 

Planerat avbrott mellan Tråvad och Lidafors 20 oktober!

Vi kommer under tisdagen den 20 oktober ha ett planerat strömavbrott i området mellan Tråvad och Lidafors.
Avbrottet kommer att pågå mellan 09.00-13.30
Berörda adresser har informerats per brev.
Vi ber om överseende med det eventuella obehag ni åsamkas i samband med avbrotten.

Vid frågor är ni hjärtligt välkomna att kontakta kundtjänst på tel. 0512-79 70 70

Aviserat strömavbrott Södra Lundby, Larv/Edum och Bitterna 8/10

Vi kommer under torsdagen den 8 oktober ha ett planerat strömavbrott i områdena kring Södra Lundby, Larv/Edum och Bitterna.
Avbrottet kommer att pågå mellan 09.00-13.00
Berörda adresser har informerats per brev.
Vi ber om överseende med det eventuella obehag ni åsamkas i samband med avbrotten.

Vid frågor är ni hjärtligt välkomna att kontakta kundtjänst på tel. 0512-79 70 70

Service på VaraNets fibernät inatt

Mellan kl 00.00-04.00 den 7/10 utför vi ett servicearbete åt VaraNet .

Detta påverkar följande fiberföreningar; Sydvästra Vara, Vedum Ösgtra, Vedum Västra

samt Rydalink.

Det påverkar även alla uppkopplingar mot Svenska Stadsnät i Vedum Tätort.

Planerat strömavbrott- Saleby

Vi kommer under onsdagen den 30 september ha ett planerat strömavbrott i området kring Saleby.
Avbrottet kommer att pågå mellan 09.00-13.00
Berörda adresser har informerats per brev.
Vi ber om överseende med det obehag ni åsamkas i samband med avbrotten.

Vid frågor är ni hjärtligt välkomna att kontakta kundtjänst på tel. 0512-79 70 70

Avbrott Längjum-Önum

Vi kommer under dagen att ha ett avbrott i området kring Längjum och Önum mellan kl. 13-15.

Vi ber om överseende med de eventuella besvär som avbrottet kan åsamka.

För mer frågor är ni välkomna att kontakta oss på 0512-79 70 70

 

Störning i nätet

Just nu har vi störningar i vårt elnät.
Kvänum kyrkby – Oltorp – Fyrunga
Kävnum kyrkby – Norra Vånga

Felet är lokaliserat och beräknas vara åtgärdat inom kort.

Nyheter