Information om åtgärdade elavbrott får du under fliken driftinformation eller via kundtjänst, tel 0512-79 70 70.

Så förbereder du dig för elavbrott

På Civilförsvarförbundets hemsida hittar du nyttig information om hur du kan förbereda dig inför såväl planerade som oplanerade elavbrott.

Länk till Civilförsvarsförbundets hemsida

Tips vid elavbrott

Elavbrott

Här kan du även se en film med tips på hur du kan förbereda dig och vad du ska tänka på vid längre avbrott.

Tips inför/vid längre elavbrott

Vill du se planerade eller pågående avbrott klicka här…