Vi har som mål att alltid ge dig som kund elleverans årets alla dagar och timmar.

Tyvärr klarar vi inte alltid detta, de kan bero på att vi gör ombyggnader i elnätet, vädrets makter eller tekniken är emot oss.

Här nedan kan du se en sammanställning över leveranssäkerheten för ditt elnätsbolag,

Kvänumbygdens Energi ekonomisk förening under 2018.

Typ av avbrott i uttagspunktSAIDISAIFI
Oplanerade avbrott < 12 timmar29,5 minuter0,21
Oplanerade avbrott >= 12 timmar0,0 minuter0,0
Aviserade avbrott23,2 minuter0,17

SAIDI = summan av all kundavbrottstid delat med totala antalet nätkunder.

SAIFI = summan av antalet kundavbrott delat med totala antalet nätkunder.

SAIDI och SAIFI är det sätt som vi redovisar leveranssäkerheten i vårt elnät till Energimarknadsinspektionen varje år.